Selasa, 30 November 2010

Di Sinilah Nabi Ibrahim AS Dahulu Dibakar Raja Namrud

Di Sinilah Nabi Ibrahim AS Dahulu Dibakar Raja Namrud
Masjid Halil, Urfa, Turki

  Nabi Ibrahim AS merupakan rasul atau utusan Allah yang diberikan banyak mukjizat. Salah satunya, Ibrahim AS tak mempan dibakar api yang ganas. Bapak monoteisme itu sempat dibakar dalam api yang menyala-nya setelah menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh ayah dan kaumnya.

Namun, Nabi Ibrahim tak takut menghadapi hukuman dari kaumnya itu. Lalu, Allah SWT menyelamatkannya dari panasnya api yang menyala-nyala. "Kami berfirman, 'hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim'." (QS Al-Anbiyaa [21]: 69)

Konon, Nabi Ibrahim AS dibakar di wilayah Urfa, Turki. Saat liburan Idul Adha 1431 H, saya bersama beberapa rekan mengunjungi tempat pembakaran ayah dari Nabi Ismail itu. Untuk menuju tempat pembakaran yang berada di bagian selatan Turki itu, kami berangkat dari Ankara menggunakan bus antarkota selama 12 jam perjalanan.

Ta’aruf Syar’i , Solusi Pengganti Pacaran

pacaran Ta’aruf Syar’i , Solusi Pengganti Pacaran
Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Al-Makassari

Pertanyaan:
1. Apabila seorang muslim ingin menikah, bagaimana syariat mengatur cara mengenal seorang muslimah sementara pacaran terlarang dalam Islam?
2. Bagaimana hukum berkunjung ke rumah akhwat (wanita) yang hendak dinikahi dengan tujuan untuk saling mengenal karakter dan sifat masing-masing?
3. Bagaimana hukum seorang ikhwan (lelaki) mengungkapkan perasaannya (sayang atau cinta) kepada akhwat (wanita) calon istrinya?
Jawab :
Benar sekali pernyataan anda bahwa pacaran adalah haram dalam Islam. Pacaran adalah budaya dan peradaban jahiliah yang dilestarikan oleh orang-orang kafir negeri Barat dan lainnya, kemudian diikuti oleh sebagian umat Islam (kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala), dengan dalih mengikuti perkembangan dan sebagai cara untuk mencari dan memilih pasangan hidup. Syariat Islam yang agung ini datang dari Rabb semesta alam Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, dengan tujuan untuk membimbing manusia meraih maslahat-maslahat kehidupan dan menjauhkan mereka dari mafsadah-mafsadah yang akan merusak dan menghancurkan kehidupan mereka sendiri.
Ikhtilath (campur baur antara lelaki dan wanita yang bukan mahram), pergaulan bebas, dan pacaran adalah fitnah (cobaan) dan mafsadah bagi umat manusia secara umum, dan umat Islam secara khusus, maka perkara tersebut tidak bisa ditolerir. Bukankah kehancuran Bani Israil –bangsa yang terlaknat– berawal dari fitnah (godaan) wanita? Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
“Telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi ‘Isa bin Maryam. Hal itu dikarenakan mereka bermaksiat dan melampaui batas. Adalah mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Sangatlah jelek apa yang mereka lakukan.” (Al-Ma`idah: 79-78)
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau (indah memesona), dan Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan kalian sebagai khalifah (penghuni) di atasnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala memerhatikan amalan kalian. Maka berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan wanita, karena sesungguhnya awal fitnah (kehancuran) Bani Israil dari kaum wanita.” (HR. Muslim, dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu)
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memperingatkan umatnya untuk berhati-hati dari fitnah wanita, dengan sabda beliau:
“Tidaklah aku meninggalkan fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya terhadap kaum lelaki dari fitnah (godaan) wanita.” (Muttafaqun ‘alaih, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhuma)
Maka, pacaran berarti menjerumuskan diri dalam fitnah yang menghancurkan dan menghinakan, padahal semestinya setiap orang memelihara dan menjauhkan diri darinya. Hal itu karena dalam pacaran terdapat berbagai kemungkaran dan pelanggaran syariat sebagai berikut:
1. Ikhtilath, yaitu bercampur baur antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjauhkan umatnya dari ikhtilath, sekalipun dalam pelaksanaan shalat.

Senin, 29 November 2010

Bulan Benar-Benar Terbelah


bulanTulisan ini dikisahkan dengan temu wicara pakar Geologi Muslim, Prof. Dr. Zaghlul Al-Najar, salah seorang warga Inggris mengajukan pertanyaan kepadanya, apakah ayat dari surat Al-Qamar di atas memiliki kandungan mukjizat secara ilmiah ?
Maka Prof. Dr. Zaghlul Al-Najar menjawabnya sebagai berikut:
Tentang ayat ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Sejak beberapa waktu lalu, saya mempresentasikan di Univ.Cardif, Inggris bagian barat, dan para peserta yang hadir bermacam-macam, ada yang muslim dan ada juga yang bukan muslim. Salah satu tema diskusi waktu itu adalah seputar mukjizat ilmiah dari Al-Qur’an. ; Salah seorang pemuda yang beragama muslim pun berdiri dan bertanya, “Wahai Tuan, apakah menurut anda ayat yang berbunyi [Telah dekat hari qiamat dan bulan pun telah terbelah] mengandung ; mukjizat secara ilmiah ? maka saya menjawabnya : Tidak, sebab kehebatan ilmiah diterangkan oleh ilmu pengetahuan, sedangkan mukjizat tidak bisa diterangkan ilmu pengetahuan, sebab ia tidak bisa menjangkaunya. Dan tentang terbelahnya bulan,
maka itu adalah mukjizat yang terjadi pada Rasul terakhir Muhammad shallallahu
‘alaihi wassalam sebagai pembenaran atas kenabian dan kerasulannya,sebagaimana nabi-nabi sebelumnya.
Dan mukjizat yang kelihatan, maka itu disaksikan dan dibenarkan oleh setiap orang yang melihatnya. Andai hal itu tidak termaktub di dalam kitab > Allah hadits-hadits Rasulullah, maka tentulah kami para muslimin di zaman ini tidak akan mengimani hal itu. Akan tetapi hal itu memang benar termaktub di dalam Al-Qur’an dan sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wassalam.
Dan memang Allah ta’alaa benar-benar Maha berkuasa atas segala sesuatu.

Alquran Membimbing Jalan Hidup Manusia

“Sesungguhnya Alquran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.....” (QS Al-Isra’ 9)
BELUM pernah terjadi dalam sejarah budaya manusia ada suatu umat yang begitu tertarik memperhatikan kitab samawi/kitab sucinya sebagaimana halnya perhatian umat Muhammad. Tidak pernah kami dengar kitab suci manapun yang mendapat pemeliharaan dan penjagaan serta penghormatan dan penghargaan sebagaimana halnya kitab suci Alquran. Ia adalah mukijizat Nabi Muhammad SAW yang abadi, hujjahnya dan keterangan-keterangannya begitu mantap dan tersebar ke seluruh alam.

Tidak aneh kalau Alquranul Adzim itu mempunyai kedudukan yang sungguh mulia dan mendapat tempat yang agung di hati sanubari kaum muslimin, karena kejadian-kejadian yang beriringan dengan turunnya kitab suci ini, membuatnya bersanding pada kedudukan yang paling atas di antara kitab-kitab samawi lainnya. Alquran akan membawahi seluruh wahyu yang disampaikan kepada para Nabi dan Rasul lainnya baik berupa petunjuk, ishlah (perbaikan), pendidikan, pengajaran, keseluruhan budi pekerti maupun undang-undangnya.

Sungguh teramat indah ucapan seorang pujangga yang mengatakan: Allahu ... Akbar ... Sungguh hebat agama Muhammad, dan kitabnya yang bernilai tinggi, kitab-kitab yang lain menjadi tidak berarti, bila dibandingkan kitabnya yang suci, bagaikan sinar fajar, yang lain kan pudar.

Alquran telah membangkitkan umat memperbaharui masyarakat dan menyusun generasi yang belum pernah tampil dalam sejarah. Ia menampilkan orang Arab dari kehidupan sebagai penggembala unta dan kambing menjadi pemimpin bangsa-bangsa yang dapat menguasai dunia bahkan sampai ke negeri-negeri yang begitu jauh mengenalnya. Kesemuanya itu berkat Alquran sebagai mukjizat (Muhammad) penutup para Nabi dan Rasul. Dalam hal ini seorang tokoh penyair mengatakan: “Saudara Isa telah menggugah, orang yang mati menjadi hidup, sedangkan anda menghidupkan generasi dari bahaya kemusnahan ...”

Hasil Penelitian: Terbukti Muhammad Itu Ada!

wikimedia.org
Hasil Penelitian: Terbukti Muhammad Itu Ada!
Papyrus
REPUBLIKA.CO.ID,Sejumlah ilmuwan kritis mengklaim, Muhammad tidak pernah ada. Dan Islam adalah ajaran yang muncul berabad-abad kemudian. Namun, setelah meneliti teks-teks papirus berbahasa Arab, Petra Sijpesteijn dari Universiteit Leiden membuktikan sebaliknya.

Bagaimana Islam muncul dan apa yang terjadi pada periode awal sejarah Islam? Sebelumnya, ilmuwan yang ingin tahu soal itu harus merujuk kepada versi sejarah Islam resmi yang baru disusun sekitar 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Baru akhir-akhir ini muncul ketertarikan terhadap sumber-sumber yang lebih objektif, walaupun lebih sulit diakses - seperti koin, inskripsi dan teks-teks papirus.

Terutama teks papirus amat penting, kata Petra Sijpesteijn, guru besar bahasa Arab di Universiteit Leiden. "Papirus adalah satu-satunya sumber kontemporer mengenai 200 tahun pertama sejarah Islam."

Sabtu, 20 November 2010

Apakah sabar itu ada Batasnya ??

Sabar itu ada batasnya, ini adalah pemahaman yang sangat fatal. Dengan pemahaman seperti ini akan menyebabkan hati menjadi rapuh tidak akan tegar menerima segala ujian atau musibah dari Allah, yang akhirnya mengakibatkan batin menjadi “merana” banyak orang yang lepas kontrol dengan dalih “ sabar itu ada batasnya.”Sesungguhnya sabar itu adalah perintah Allah swt, dengan demikian tidak akan ada batasnya. Ini sama saja halnya dengan shalat lima waktu, hanya bedannya, bila sholat dilakukan pada waktu-waktu tertentu sedangkan sabar dilakukan pada saat awal tertinpa musibah. Sedangkan musibah itu selama kita hidup tidak pernah akan berhenti Seperti yang tertera dalam firman Allah berikut ini: 
Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan  bagi manusia, agar kamu menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. (Al-Kahfi (18):7)

Jumat, 19 November 2010

sidik jari telah di sebutkan dalam alquran inilah bukti kebenaran Al-Qur'an sepanjang masa

******Assalamualaikum ******
Mari kawan! Sekali lagi kita katakan ''Allah itu BENAR Tuhanku!'' ''Muhammad itu BENAR nabiku!'' dan ''Alqur'an terbukti BENAR!'' *Mari kawan kita simak ulasan singkat BUKTI kebenaran Al qur'an sepanjang masa berikut ini ^_^★★★“Ayahsabu al-Insaana allannajma’a‘idhoomahu, balaa qoodiriina ‘alaannusawwiya banaanahApakah manusia mengira,bahwa Kami tak mampu mengumpulkan kembali tulang belulangnya ?Bukan demikan, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jar ijemarinya secara sempurna.”(QS Al-Qiayaamah 75:3-4
)Orang-orang tak beriman membantah akan terjadinya hari kebangkitan dikarenakan tulang belulang manusia yang telah meninggal telah hancur di dalam bumi dan bagaimana mungkin tiap individu dapat teridentifikasi pada Hari Pengadilan. Allah yang Maha Agung telah menjawabnya bahwa Ia tak hanya mengumpulkan tulang belulang kita namun juga merekonstruksi secara sempurna keadaan ujung jari jemari kita.Mengapa al-Qur ’an ketika berbicara mengenai penentuan identitas seorang individu, berbicara secara spesifik mengenai ujung jari-jemari?
Pada tahun 1880, sidik jar imenjadimetode saintifis dalam pengidentifikasian, setelah riset yang dilakukan oleh Sir Francis Golt.Tidak ada dua orang manusia di dunia in yang memiliki bentuk sidik jari yang benar-benar sama. Inilah alasan mengapa pasukan polisi sedunia menggunakan sidik jari untuk mengidentifikasi kriminal.

Peringatan 1 muharram ala PADEPOKAN GALEUH PAKUAN PAJAJARAN

Assalamu'alaikum
saudara-saudaraku kaum muslimin yang di rahmati Allah. Ini adalah sebuah artikel yang  menarik untuk antum semua baca.....

Tahun Baru Islam yang diperingati setiap tanggal 1 Muharram  atau lebih dikenal dengan 1 Suro tinggal beberapa hari lagi. Seperti tahun-tahun sebelumnya penulis memperingatinya di Padepokan Galeuh Pakuan Pajajaran milik kakek buyut saya yang berlokasi di Sumedang. Tahun Baru Islam yang ditandai dengan hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekkah yang banyak didiami kaum Quraish ke kota Madinah. Kaum Quraish di kota Mekkah pada saat itu sangat menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yaitu Islam. Penentangan keras yang dilakukan oleh kaum Quraish yang cenderung menggunakan kekerasan membuat Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk hijarah ke kota Madinah dimana penduduk Madinah lebih toleran terhadap kehadiran Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Di kota Madinah inilah Rasulullah melakukan syiar Islam dan berkembang dengan pesatnya (yang nantinya Madinah menjadi pusat kegiatan Islam di tanah Arab).
Saya tidak akan mengupas lebih detil tentang sejarah Hijrah Rasulullah karena saya yakin para pembaca sudah banyak mendapatkan informasi dari mana-mana. Penekanan tulisan ini hanya sekedar berbagi ilmu dan pengalaman untuk merenungkan dan maknai hijraj dalam kehidupan yang nyata. Disamping itu juga ingin mengajak seluruh umat Islam beramai-ramai merayakan Tahun Baru Islam dengan suasana kebatinan yang Islami. Sungguh ironis melihat bagaimana sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam lebih memfokuskan dan melakukan pesta besar-besaran pada saat Tahun Baru Masehi (1 Januari) dibanding Tahun Baru Islam yang lebih banyak hikmahnya  lewat perjuangan Rasulullah menyebarkan ajaran Islam yang sangat dimuliakan Allah SWT.
Hijrah artinya pindah, dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik dan pengertiannya bukan hanya sekedar fisik seperti pindah tempat, rumah, kantor atau yang lain. Intinya adalah peningkatan kualitas mulai dari hitungan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun dan terus-menerus dilakukan dengan landasan istiqomah dan Rahman Rahim.

About Kayuagung city


Kayuagung adalah kabupaten yang merupakan ibu kota kabupaten Ogan Komering Ilir sumatera selatan, Indonesia.

Kayuagung mempunyai 9 Kelurahan atau yang lebih trend di sebut MORGE SIWE yang artinya sembilan marga.
9 kelurahan yang di pisah dengan sungai komering 4 kelurahan di bagian sebelah barat dan 5 kelurahan di sebelah timur.

9. kelurahan yang ada di kayuagung : Mangunjaya, Cintaraja, Sidakersa, Jua-jua, Sukadana, Kayuagung Asli, Kotaraya, Kedaton, Perigi.
Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan daerah tingkat II di Sumatera Selatan yang luasnya sekitar 21.469,90 kilometer persegi yang secara geografis terletak antara 104 20'-160' derajat Bujur Timur dan 4o 30'-4o 15 derajat Lintang Selatan. Ibukotanya Kayuagung, sekitar 66 km di selatan Palembang. Berpenduduk sebanyak 972.000 lebih yang sebagian besar beragama Islam.
berikut adalah beberapa gambar tentang kota kayuagung :ini adalah tampak kantor BUPATI OKI yang berada di Kayuagung.------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamis, 18 November 2010

Ciri-ciri Wanita Saleha Idaman Lelaki Saleh


 
1. Kecantikan Dalaman
Wanita yang tulen adalah wanita yang lemah lembut dalam pewarakannya tetapi prinsip dan nilai hidupnya begitu agung dan tinggi merantai dirinya.Itulah kecantikan dalaman yang sukar ditandingi.
2. Keanak-anakan~
Lelaki suka membela, menjaga, membimbing dan melindungi justeru mereka boleh berperanan menjadi pelindung kepada mereka.Keperibadian wanita yang manja keanak-anakan memang merupakan salah satu keindahannya namun tidaklah berkeanak-anakan yang melampau kerana akan menunjukkan bahawa diri wanita itu tidak matang.
3. Cantik~
NAFSU mengatakan wanita cantik pada rupanya,AKAL mengatakan wanita cantik pada ilmu dan kepandaiannya,HATI mengatakan wanita itu cantik pada akhlaknya.

13 Aurat Seorang Wanita

Assalamualaikum....
saudara-saudaraku semua....berikut ini adalah merupakan sebuah bacaan mengeenai 13 aurat seorang wanita, semoga dapat bermanfaaf...

1. Bulu kening – Menurut Bukhari, Rasullulah melaknati perempuan yang mencukur atau menipiskan bulu kening atau meminta supaya dicukurkan bulu kening – Petikan dari Hadis Riwayat Abu Daud Fi Fathil Bari.
2. Kaki memakai gelang berloceng – Dan janganlah mereka (perempuan) menghentakkan kaki (atau mengangkatnya) agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan – Petikan dari S urah An-Nur Ayat 31. Keterangan : Menampakkan kaki dan menghayunkan/ melenggokkan badan mengikut hentakan kaki terutamanya pada mereka yang mengikatnya dengan loceng sama juga seperti pelacur dizaman jahiliyah.
3. Wangian – Siapa sahaja wanita yang memakai wangi-wangian kemudian melewati suatu kaum supaya mereka itu mencium baunya, maka wanita itu telah dianggap melakukan zina dan tiap-tiap mata ada zinanya terutamanya hidung yang berserombong kapal kata orang sekarang hidong belang – Petikan dari Hadis Riwayat Nasaii, Ibn Khuzaimah dan Hibban.

Bila Aku Jatuh Cinta

Ya Allah..jika aku jatuh cinta,cintakanlah aku pada seseorang yang melabuhkan cintanya pada-Mu agar bertambah kekuatanku untuk mencintai-Mu.Ya Muhaimin jika aku jatuh cinta, jagalah cintaku padanya agar tidak melebihi cintaku padaMu…
Ya Allah… Jika aku jatuh cinta ijinkan aku menyentuh hati seseorang yang hatinya tertaut padaMu agar tidak terjatuh aku dalam jurang cinta semu….
Ya Rabbana…jika aku jatuh hati jagalah hatiku padanya agar tidak berpaling padaMu.Ya Rabbul izzati… jika aku rindu,rindukanlah aku pada seseorang yang merindui syahid di jalanMu.Ya Allah jika aku rindu jagalah rinduku padanya agar tidak lalai aku merindukan SyurgaMu…
Ya Allah jika aku menikmati cinta kekasihMu janganlah kenikmatan itu melebihi kenikmatan indahnya bermunajat di sepertiga malam terakhirMu…
Ya Allah jika aku jatuh hati kepada kekasihMu,jangan biarkan aku tertatih dan terjatuh dalam perjalanan panjang menyeru manusia kepadaMu.Ya Allah jika kau halalkan aku merindui kekasihMu jangan biarkan aku melampaui batas sehingga melupakan aku pada cinta hakiki dan rindu abadi hanya kepadaMu…
Ya Allah Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun dalam cinta padaMu,telah berjumpa untuk taat kepadaMu,telah bersatu dalam dakwah padaMu,telah berpadu dalam membela syari`atMu.Kokokohkanlah ya Allah..ikatannya,kekalkanlah cintanya tunjukilah jalan-jalannya,penuhilah hati-hati ini dengan nurMu yang tiada pernah pudar.Lapangkanlah dada-dada kami dengan limpahan keimanan kepadaMu dan keindahan bertawakal kepadaMu..amien..(Sahabat sejati:-) )


Sabtu, 13 November 2010

Mencapai potensi hidup yang maksimal

Cinta. Lima huruf beribu makna… mungkin tiap orang bias berbeda memaknai. Cinta adalah persahabatan, kata Rahul (Kuch Kuch Ho Ta Hai). Cinta adalah rasa ingin berbagi, kata temen. Cinta adalah kasih saying, kata ummi. Cinta adalah… cinta adalah… dsb.
Kita juga tahu cinta itu indah. Mungkin seindah embun terbias cahaya mentari. Seindah hari di musim semi. Seindah…. Apalah…. Yang sering kita sebut sebagai keindahan. Apalagi mendapat cinta seorang yang kita cintai…. Serasa melambung di angkasa. Senyumnya, tak kan terlupa. Membayang di tiap sudut kehidupan. Cieee….. segitunya… J

Ekspresi Cinta Aktivis Dakwah

Kehidupan rumah tangga Rasulullah penuh dengan ekspresi cinta. Itu sebabnya dakwah Islam mengalami kesuksesan
Setiap orang pasti memiliki cara tersendiri dalam mengekspresikan cinta pada sang pujaan hati. Ada orang yang mengekspresikan cintanya dengan bunga, sepotong coklat, atau dengan kata-kata puitis. Orang yang mengekspresikan cinta dengan bunga, menganggap pesona keindahan bunga bisa mewakili beribu perasaan hati yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Orang yang mengekspresikan cinta dengan sepotong coklat, menganggap coklat mempunyai sensasi rasa yang manis, legit, enak, dan digemari banyak orang. Sementara orang yang mengekspresikan cinta dengan rangkaian kata yang puitis, beranggapan perempuan suka dengan komunikasi verbal. Apalagi bila rangkaian kata yang indah tersebut terucap langsung dari bibir sang suami tercinta.
Ekspresi Cinta Aktivis Dakwah

Masa Depan Milik Islam

dakwatuna.com – Allah swt. sebagai Pencipta alam semesta dan segala isinya, tidak mungkin mencelakakan ciptaan-Nya. Dalam berbagai ayat disebutkan bahwa Allah rabbul aalamiin. Imam Ibnul Jawzi dalam tafsirnya Zaadul Masiir mengatakan bahwa kata “ar-Rab” mengandung tiga makna: (a) pemilik seperti dikatakan rabbud daar (pemilik rumah) (a) pemelihara seperti dikatakan rabbusy syai’ (pemelihara sesuatu) (c) tuan yang ditaati, seperti dikatakan dalam ayat: fayasqi rabbahu khamra (maka ia memberi tuannya minuman khamer). Semua makna ini menunjukkan betapa Allah swt. akan menjaga kelestarian ciptaan-Nya sampai pada saat yang Dia tentukan. Dan untuk mewujudkan kelestarian ini, Allah telah meletakkan hukum atau sistem mengatur perjalanan segala wujud di alam semesta, dan jalan hidup manusia.

Remaja Berjilbab Remaja yang Beridentitas

Oleh : Retno Sukmaningrum, M.T.
SyariahPublications.Com — Jika berbicara tentang remaja, maka akan kita temui berbagai pernik topic yang menarik, dari mulai pendapat mereka yang kritis, pola tingkah, gaya rambut, dandanan, sampai pakaian yang dikenakan. Banyak yang beranggapan bahwa ini semua sangat berkaitan erat dengan identitas remaja. Gaul and modis, siapa sih yang nggak pengen ? Pasti semua orang pengen. Saking pengennya, kadang cewek suka jadi plagiat total gaya hidup para selebritis. Coba deh lihat sekitar kita. Soal pakaian saja, remaja putri mencontek fesyennya selebritis lokal maupun Holywood semisal Agnes Monica, Jeniffer Lopez, Nicole Kidman, Madonna dan sebagainya. Rok mini diatas dengkul, bujal, aurat terbuka merata disekitar leher dan dada. Hidup para selebritis kita pun tak jauh dari aktivitas dunia gemerlap alias dugem. Berhura-hura di pesta dan tempat hiburan degan gonta-ganti pasangan. Menurut mereka, inilah identitas mereka sebagai remaja masa kini.

Anda Harus Baca Artikel Ini !

Assalamu'alaikum

ikuti perintah di bawah ini .....
Duduklah seperti duduk diantara dua sujud (duduk i’tiraj).
Kendorkan badan lalu tundukkanlah hati Anda serendah-rendahnya.
Lalu amati nafas kita. Amati saja tidak perlu diatur.
Amati bahwa nafas kita bergerak sendiri tanpa kita perintah.
Mereka bergerak karena digerakkan Dzat yang memberi kita hidup.

Sadari, bahwa yang akan kita sebut nama Nya adalah nama Dzat yang memberi kita hidup.
Nama Dzat yang menciptakan langit dan bumi.
Nama Dzat Yang Maha Besar, Dzat Yang Maha Agung
Sekarang panggilah nama Dzat yang Maha Besar tanpa menghitung-hitung jumlahnya.
Panggilah dengan rendah hati dan suara lembut:
Allah…
(diam dan rasakan bagaimana Allah merespon panggilan Anda)
Allah…
(diam dan amati apa yang Anda rasakan)
Allah … Allah … Allah …
(panggilan nama Nya secara pelahan-lahan sampai Anda merasa cukup)
Silahkan dimulai.

STOP

Jangan melanjutkan membaca sebelum melakukan latihan di atas.

Penemuan-Penemuan Muslim yang Mendunia

Kehidupan modern tak lepas dari penemuan-penemuan ilmuwan muslim. Proyek 1001 kembali mengingatkan sejarah 1000 tahun warisan muslim yang terlupakan.
Ada sebuah lubang dalam ilmu pengetahuan manusia, melompat dari zaman Renaisans langsung kepada Yunani,” ujar Chairman Yayasan Sains, Teknologi dan Peradaban Profesor Salim al-Hassani pemimpin 1001 Penemuan.
Saat ini Penemuan 1001 sedang pameran di Museum Sains London. Hassani mengharapkan pameran tersebut akan menegaskan kembali kontribusi peradaban non-barat, seperti kerajaan muslim yang suatu waktu pernah menutupi Spanyol dan Portugis, Italia selatan dan terbentang seluas daratan China.
Inilah penemuan muslim yang luar biasa:

Nasehat Kematian Umar bin Abdul Aziz

Suatu ketika, Umar bin Abdul Aziz r.a mengiringi jenazah. Ketika semuanya telah bubar, Umar dan beberapa sahabatnya tidak beranjak dari kubur jenazah tadi. Beberapa sahabatnya bertanya, “wahai Amirul Mukminin, ini adalah jenazah yang engkau menjadi walinya. Engkau menungguinya disini lalu akan meninggalkannya“.
Umar berkata, “Ya. Sesungguhnya kuburan ini memanggilku dari belakang. Maukah kalian kuberitahu apa yang ia katakan kepadaku?“.
Mereka menjawab, “Tentu”.
Umar berkata, “Kuburan ini memanggilku dan berkata,Wahai Umar bin Abdul Aziz, maukah kuberitahu apa yang akan kuperbuat dengan orang yang kau cintai ini?‘, “Tentu“, jawabku.
Kuburan itu berkata, “Aku bakar kafannya, kurobek badannya dan kusedot darahnya serta kukunyah dagingnya. Maukah kau kau kuberitahu apa yang kuperbuat dengan anggota badannya?“.
Tentu“, jawabku.
Aku cabut (satu per satu dari) telapak ke tangannya, lalu dari tangannya ke lengan dan dari lengan menuju pundak. Lalu kucabut pula lutut dari pahanya. Dan paha dari lututnya. Ku cabut pula lutut itu dari betis. Dan dari betis menuju telapak kakinya“.
Lalu Umar bin Abdul Aziz menangis dan berkata,

Tata Cara Sholat yang Benar

Pengertian Dan Tata Cara Sholat Yang Benar; Dua Dimensi Shalat
Oleh: DR. Amir Faishol Fath
Shalat adalah ibadah yang terpenting dan utama dalam Islam. Dalam deretan rukun Islam Rasulullah saw. menyebutnya sebagai yang kedua setelah mengucapkan dua kalimah syahadat (syahadatain).
Rasullulah bersabda, “Islam dibangun atas lima pilar: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, berhajji ke ka’bah baitullah dan puasa di bulan Ramadlan.” (HR. Bukhari, No.8 dan HR. Muslim No.16).

Saat Iblis Bertamu Kepada Rasulullah SAW


Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di kediaman  seorang sahabat Anshar, tiba-tiba terdengar panggilan seseorang dari  luar rumah: “Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan  membutuhkanku.”
Rasulullah bersabda: “Tahukah kalian siapa yang  memanggil?”
Kami menjawab: “Allah dan rasulNya yang lebih  tahu.”
Beliau melanjutkan, “Itu Iblis, laknat Allah  bersamanya.” 
Umar bin Khattab berkata: “Izinkan aku membunuhnya wahai  Rasulullah”.
Nabi menahannya: “Sabar wahai Umar, bukankah  kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih  baik bukakan pintu untuknya, sebab dia telah diperintahkan oleh Allah  untuk ini,  pahamilah apa yang hendak ia katakan dan dengarkan dengan  baik.”
Ibnu Abbas RA berkata: pintu lalu dibuka,  ternyata dia seperti seorang kakek yang cacat satu matanya. Di janggutnya terdapat 7 helai rambut  seperti rambut kuda, taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya  seperti bibir sapi.

Mujahid Sejati

Munsyid : I.R.A
http://liriknasyid.com


Kamilah para mujahid sejati
Penerus cita-cita para Nabi
Tak pernah berhenti untuk berdakwah
Amalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Kamilah para mujahid sejati
Penerus generasi Robbani
Penegak Islam agama yang mulia
Risalah Rosululloh tercinta

Satukan langkah, eratkan ukhuwah
Melaju tak kenal menyerah
Syahid tujuan, para perindu surga
Agar syri'at Islam kan berjaya


Takbir bergema iringi tekad kami
penegak kembali jalan haqiqi
Gagah berani hadapi tirani
Berbekal pertolongan Illahi

Wahai muslimin dan muslimat
Janganlah ragu tuk berjihad
Bersama kami serukan intifadhoh
Melawan musuh-musuh Alloh

Gaza adalah Negeri Persatuan dan Kesatuan


Gaza adalah Negeri Persatuan dan Kesatuan
Kini telah tampak persatuan dan kesatuan umat…
Kini telah tampak keteguhan dan ketegaran umat…
Bahwa seluruh umat manusia  menentang kebiadaban Zionis Israel…
Mengecam kejahatan yang tidak berkeprimanusiaan Zionis…
Dan mengutuk segala tindak kekerasan dan kekejaman Israel…
Walaupun korban yang tidak berdosa terus berjatuhan…
Namun Gaza tetaplah Gaza…
Bumi yang banyak menelurkan para syuhada di jalan Allah…
Bumi yang memiliki warga yang teguh dan tegar…
Bumi yang memiliki warga yang siap mempertaruhkan jiwa dan raganya demi membela agama, negara dan bangsa…
Bahkan bumi yang memiliki warga yang siap berkorban hingga darah penghabisan..
Melawan musuh zionis laknatullah alaihim…
Melawan ambivalensi Arab dan orang-orang yang tunduk pada Amerika dan Israel…
Syiar mereka adalah “Hidup Mulia atau Mati Syahid”..
Semoga Allah memberikan kekuatan kepadamu wahai Gaza….
Semoga Allah membuktikan janji-Nya seperti yang termaktub dalam ayat-Nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
“Wahai orang-orang yang beriman, Jika kalian menolong -agama- Allah. niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian” (Muhammad:7)

Persatuan Islam adalah Jalan Menuju Kemuliaan dan Kekuatan

Risalah dari Prof. DR. Muhammad Badi’, Mursyid Am Ikhwanul Muslimin, 15-10-2010
Penerjemah:
Abu ANaS
________
Bismillah wasshalatu wassalam ala Rasulillah saw waman walah… waba’du;
Sesuai dengan kehendak Allah SWT manusia tercipta memiliki insting untuk hidup secara berjamaah jauh dari individualisme dan megisolasi diri; karena hal tersebut sesuai dengan tabiat dan fitrah manusia a yang memiliki ciri makhluk sosial, selalu terikat dengan kehidupan secara berjamaah. Dan sesuai dengan berjalannya waktu, hidup secara berjamaah menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk menuju konsep baru yaitu persatuan dan kekuatan, agar tidak terjadi isolasi diri dan menjadi mangsa empuk dari negara dan bangsa yang sejarah dan latar belakang pendiriannya adalah mengorbankan bangsa lain, dan umat Islam sedang berhadapan dengan bangsa-bangsa yang merasa memiliki kebutuhan yang besar ini; karena itu persatuan adalah jantung dari sebuah konstitusi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai”. (Ali Imran:103)

Sikap Muslim Menghadapi Isu dan Provokasi

Para Ulama Salafus Shalihin juga memberikan penekanan terhadap hal ini. Berkata Imam Al-Muhasibi –rahimahuLLAAH- : Cinta itu ada 3 macam, tidaklah seorang itu disebut sebagai orang yang mencintai ALLAH SWT kecuali dengan ketiga sifat tersebut, yaitu :

1. Mencintai orang mu’min karena ALLAH dan tanda-tandanya adalah : Menahan diri dari menyakiti mereka, memberikan manfaat pada mereka;

2. Mencintai Rasul karena ALLAH SWT dan tanda-tandanya adalah mengikuti sunnahnya;

3. Dan mencintai ALLAH SWT dan tanda-tandanya adalah dengan taat pada-NYA dan tidak bermaksiat pada-NYA.

Lalu Imam al-Muhasibi menambahkan : Dan diantara tanda menahan diri dari menyakiti sesama muslim adalah dengan tidak buruk-sangka kepadanya.

Berkata Imam Al-Qasimi –rahimahuLLAAH- : “Dan sebagaimana kamu diwajibkan untuk menghentikan lisanmu dari menyakitinya, maka demikian pula kamu diwajibkan untuk menghentikan hatimu dari menyakitinya pula yaitu dengan tidak berburuk-sangka padanya, karena buruk-sangka adalah meng-ghibbah dengan hati dan sama pula dilarang melakukannya. Maka menutupi aib dan kelemahannya serta melupakannya merupakan salah satu tanda orang-orang yang ahli agama. Dan ketahuilah bahwa tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sesama muslim sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dan derajat terendah dari ukhuwwah adalah bergaul dengan saudaranya sesama muslim dengan hal yang ia sukai dan melupakan kekurangan dengan menutup kekurangannya dan berusaha menghilangkan sifat iri dan dengki, maka barangsiapa yang masih ada kedengkian dalam hatinya maka saksikanlah bahwa imannya lemah, dirinya berpenyakit dan hatinya busuk sehingga tidak pantas ia untuk berjumpa dengan ALLAH SWT.”

Ikhwah wa akhawat fiLLAAH hafizhakumuLLAAH,

Kita tidak mengkuatirkan apabila isu & fitnah itu disebarkan oleh para musuh Islam atau kaum munafiqin, karena mereka memang ditaqdirkan untuk memerangi Islam & syariat ALLAH SWT, tetapi yang kita kuatirkan adalah jika isu atau fitnah itu disebarkan oleh sesama kaum muslimin –baik itu karena kejahilan atau karena keburukan akhlaq mereka- (kita berlindung kepada ALLAAH SWT dari keduanya), bahkan yang lebih parah lagi jika isu itu juga ditelan oleh para kader dakwah, sehingga mereka disibukkan dengan mendengar haditsul-‘ifki (berita bohong) sementara wazhifah-yaumiyyah (tugas kewajiban harian) tidak dikerjakan, mereka sibuk membicarakan & menyebarkannya dalam berbagai liqa’at, sehingga melemahkan shaff & memudarkan semangat jihad mereka, maka dengan demikian para qiyadah (pemimpin) akan disibukkan terus-menerus untuk meng-counter isu demi isu –dan inilah yang diinginkan oleh para musuh Islam- padahal isu tersebut amat jauh dari keadaan mereka, bahkan jangankan mereka berani mengkhianati ummat, sementara anak & istri merekapun sering terabaikan demi dakwah, pekerjaan tetappun tidak punya & penghasilanpun tidak jelas karena makin bertambah beratnya beban dakwah & makin meluasnya jaringan yang harus dikelola. Jikapun kita tidak mau membantu mereka karena kesibukan ma’isyah ataupun studi kita, maka janganlah perberat beban mereka dengan menambah kerja mereka dengan hal-hal yang membuat fikiran semakin penat & rambut semakin memutih, sebaliknya doakanlah mereka & mintakan ampun bagi mereka disela-sela sujud & tahajjud kita semua.

HARGAI LINTASAN HATI ITU !!

Mari kita sama2 untuk merenung diri kembali. Kebiasaannya, setiap manusia mempunyai daya deria hatinya yang agak kuat memujuknya untuk cenderung kepada sesuatu lebih-lebih lagi mereka yang senantiasa merenung diri. Apakah ia? Ia adalah lintasan hati. Lintasan hati yang dimaksudkan adalah lintasan hati yang baik dan membawa kepada kebaikan. Usah pedulikan lintasan jahat. ‘ ia Memenatkan’. Kadang2, sedang kita bersendirian, lintas di hati ” Eh, dah lama tak baca al-Quran ni ..” Terkadang, sedang kita berbuat dosa dan maksiat, hati berbicara ” Aku tgh buat dosa ni.. takpe lah, bukan selalu buat ni… lepas ni taubatlah..“ Tatkala bosan berhadapan dengan komputer melayani facebook/myspace/game, cuit hati ” Hmm.. dah lama jugak tak jumpa kawan2 nih. Bosan pulak duduk rumah.. Rasa macam nak keluar..” Segala macam lintasan hati yang akan timbul lagi-lagi apabila kita sedang berbuat dosa/maksiat. Ada manusia dengan tegas prinsipnya, dia buat apa yang terlintas di hatinya(kebaikan). Ada juga manusia, malas melayani lintasan hatinya yang hanya membuat kacau tatkala membuat dosa. Ada juga yang terkadang mengikut dan terkadang mengendahkannya. Pernah anda rasa semua ini? Seorang ulama’ pernah mengatakan,“Lihatlah apa yang bercampur dalam hatimu.”

99 langkah menuju kesempurnaan iman

01. Bersyukur apabila mendapat nikmat;
02. Sabar apabila mendapat kesulitan;
03. Tawakal apabila mempunyai rencana/program;
04. Ikhlas dalam segala amal perbuatan;
05. Jangan membiarkan hati larut dalam kesedihan;
06. Jangan menyesal atas sesuatu kegagalan;
07. Jangan putus asa dalam menghadapi kesulitan;
08. Jangan usil dengan kekayaan orang;
09. Jangan hasad dan iri atas kesuksessan orang;
10. Jangan sombong kalau memperoleh kesuksessan;
11. Jangan tamak kepada harta;
12. Jangan terlalu ambisius akan sesuatu kedudukan;
13. Jangan hancur karena kezaliman;

ASAL SEMUA MAKSIAT DAN ASAL SEMUA TAAT

“Asal dari semua maksiat, semua kelalaian, semua syahwat, karena (si hamba) cenderung mengikuti nafsunya, sedangkan asal dari semua taat, kesadaran, dan rasa harga diri, karena si hamba tidak rela (menghindari) diri dari perbuatan (godaan) hawa nafsu. “
Kesenangan dan suka kepada hawa nafsu, adalah pokok dari sifat madzmumah, dan tidak suka mengikuti hawa nafsu adalah sifat orang­orang yang terpuji (mahmudah). Sedangkan orang-orang yang arif berusaha dengan sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan yang rusak dan berjuang untuk mendapatkan keridaan Allah Swt. melalui ketaatan kepada semua hukum dan peraturan-Nya.

Arti Taqwa sebenarnya

“Jika penduduk suatu negeri beriman dan berTaqwa, Kami akan bukakan berkat dari langit dan bumi” (Al A’raf : 96) “ALLAH menjadi pembela (pembantu) bagi orang yang berTaqwa” (Al Jatsiyah: 19) “Akan Aku wariskan bumi ini kepada orang-orang yang sholeh (berTaqwa)” (Al Anbiya: 105)
Kejayaan suatu bangsa yang kejayaan tersebut bersifat selamat dan menyelamatkan tidak akan bisa diraih kecuali melaui jalan Taqwa. Bila melalui jalan selain Taqwa maka akan lahir berbagai macam kerusakan di muka bumi. Sebagaimana telah ALLAH firmankan: “Telah tampak kerusakan di darat dan di bumi di sebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya ALLAH merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Ar Rum : 41)

Dunia Yang Aneh

"Dunia memang aneh", Guman Pak Ustadz. "Apanya yang aneh Pak?" Tanya seorang santri. "Tidakkah kalian perhatikan disekeliling kalian, bahwa dunia menjadi terbolak-balik, tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan, sesuatu yang wajar dan seharusnya dipergunjingkan, sementara perilaku menyimpang dan kurang ajar malah menjadi pemandangan biasa"," Coba kalian rasakan sendiri, nanti Maghrib, kalian kemasjid, kenakan pakaian yang paling bagus yang kalian miliki, pakai minyak wangi, pakai sorban, lalu kalian berjalan kemari, nanti kalian ceritakan apa yang kalian alami" Kata Pak Ustadz. Tanpa banyak tanya, santri itu pun melakukan apa yang diperintahkan Pak Ustadz, menjelang maghrib, santri itu bersiap dengan mengenakan pakaian dan wewangian dan berjalan menunju masjid yang berjarak sekitar 800m d! ari rumah.

Apa Yang Akan Di Dapat Wanita Di Surga

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, وصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد :Di surga kelak, salah satu kenikmatan di surga bagi laki-laki adalah mendapatkan istri-istri dari bidadari, dalam riwayat disebutkan mendapat 70 orang istri, ada pula yang menyebutkan 100 orang istri.

Dan apakah yang akan didapat seorang muslimah yang masuk surga? Syeikh Sholih Al-Utsaimin pernah ditanya perihal apa yang akan didapat seorang wanita muslim disurga kelak. beliau menjawab kira-kira sebagai berikut : wanita muslimah yang masuk surga yang didunia pernah menikah beberapa kali, maka disurga kelak akan diberi pilihan untuk memilih suami terbaik diantara suami-suaminya didunia.

Menjadi istri seorang mukmin yang taat merupakan sebuah kebanggaan bagi setiap wanita muslimah dihadapan Allah. baik di dunia atau di akherat. semoga Allah menjadikan kita diantara barisan para penghuni surga kelak. amien.

Jangan Duakan Cinta Allah

Kata dalam ucapan "basmalah" yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah :
"Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang."
Kata "maha pengasih" yaitu sebagai arti dari "Ar-Rahman", yang mana Allah
mengasihi setiap makhluk, baik jin, manusia, hewan. orang yang beriman
kepada-Nya atau yang mengingkarinya. semua diberikan apa yang mereka
butuhkan. dan kata "maha penyayang" adalah arti dari "Ar-Rahim" yang mana
kasih sayang ini hanya khusus untuk hamba-hamba-Nya yang beriman.
Allah mengkhususkan kasih sayang hanya kepada hamba-hamba-Nya yang beriman.
menolong mereka ketika mereka susah. mengampuni dosa-dosa mereka ketika
mereka memohon ampunan. dan memberi ketika mereka meminta.
Akan tetapi terkadang kita lupa. lupa akan kasih sayang-Nya yang selalu
lebih. Dia tidak meminta balas budi, akan tetapi hanya meminta kita
melakukan apa yang baik untuk diri kita sendiri. untuk kemaslahatan kita
bersama.
Kita cenderung lupa ketika kita bahagia. kita lupa bahwa kebahagiaan dan
kenikmatan yang kita dapat adalah pemberian dari-Nya. kita merasa bahagia
tanpa menganggap-Nya dalam hati kita. rasa lapang dada, nyaman dan tenteram
dalam keluarga. itu juga karunia dari-Nya.
Kita sering melupakan-Nya ketika sedang bahagia, bagaimana Dia akan
mengingat kita ketika kita dalam kesusahan? jangan salahkan Dia ketika kita
susah tapi tidak ada pertolongan. karena yang sesungguhnya salah adalah
diri kita. yang cenderung mencintai-Nya setengah hati.
jangan sampai kita terlarut dalam kenistaan ini. sampai menduakan
cinta-Nya. sebagaimana orang-orang lalu yang tidak tulus dalam
mencintai-Nya. Allah berfirman :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ
جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ
Artinya : "Dan diantara manusia ada orang-orang yang menjadikan
tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka
mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya
kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat dzalim itu
mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan
itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya
(niscaya mereka menyesal)." (QS Al-Baqoroh : 165)

Jumat, 12 November 2010

Pengalaman mengikuti peserta Imtaq KGC

Beberapa waktu lalu aku mengikuti sebuah pelatihan Imtaq se-sumatera selatan yang di ikuti oleh seluruh perwakilan sekolah yang ada di Sumatera Selatan.Aku Mewakili sekolah ku yang aku cinta SMAN GAUL. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komunitas Generasi Cendikia (KGC) Sumsel bekerja sama dengan dinas pendidikan propinsi Sumatera Selatan. KGC merupakan sebuah organisasi Islami yang meruoakan pusat seluruh ROHIS di SUMSEL.

About My School " SMAN 3 Unggulan Kayuagung"

SMA Negeri 3 Unggulan Kabupaten Ogan Komering Ilir semula adalah SPG Negeri Kayuagung yang kemudian SPG tersebut dihapus sesuai dengan program pemerintah, untuk itulah pada tahun 1991 Pemerintah menginstruksikan gedung SPG dijadikan SMA 3 Kayuagung.

Kemudian dengan SK Kakanwil Depdiknas Provinsi Sumatera Selatan: 129/I.II/KP/2000 tanggal 24 Januari 2000 ditetepkan sebagaiSMA Unggulan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mulai menerima siswa baru sejak Tahun Pelajaran  2000/2001.

Rabu, 03 November 2010

Ternyata Air tidak di ciptakan di Bumi

Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah `Arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati”, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata”. (QS. Huud: 7)

Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. (QS. Al-Mu`minun: 18)

Wong Fei Hung adalah Seorang Muslim !

Selama ini kita hanya mengenal Wong Fei Hung sebagai jagoan Kung fu dalam film Once Upon A Time in China. Dalam film itu, karakter Wong Fei Hung diperankan oleh aktor terkenal Hong Kong, Jet Li. Namun siapakah sebenarnya Wong Fei Hung?
Wong Fei Hung adalah seorang Ulama, Ahli Pengobatan, dan Ahli Beladiri legendaris yang namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional China oleh pemerintah China. Namun Pemerintah China sering berupaya mengaburkan jatidiri Wong Fei Hung sebagai seorang muslim demi menjaga supremasi kekuasaan Komunis di China.

Tahun 2012 dalam pandangan Habib Munzir

Berkata Anas bin Malik ra :
Aku mendengar Nabi saw sering berdoa : “wahai Allah Sungguh Aku Berlindung pada Mu dari Gundah dan Sedih, juga dari Lemah dan Malas, dan dari Kikir dan penakut, dan dari himpitan hutang dan penindasan orang lain” (Shahih Bukhari)
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
Limpahan Puji ke hadirat Allah atas kehadiran mulia kita di dalam perjamuan Ilahi yang Maha Agung , Yang Maha membuka keluhuran sepanjang waktu dan zaman, dan keluhuran terbesar terbuka dengan kebangkitan Sayyidina Muhammad SAW, sepanjang waktu dicipta dan alam semesta dihamparkan belum ada keluhuran yang dibuka sedahsyat kebangkitan Muhammad Rasulullah SAW, dan terbukalah sedemikian banyak rahasia kebahagiaan dan keluhuran dunia dan akhirah terbuka dari tuntunan Sang Nabi, mutiara kelembutan Ilahi menuntun hamba-hamba yang keras hati menjadi lembut dan menjadi lentur hatinya, menuntun para pencaci dan para penggunjing kepada para pencinta dan ahlu zikir yang terus basah lidahnya dengan zikrullah, menuntun para pemilik jiwa yang keras menjadi para pemilik jiwa yang selalu mengalirkan airmata khusyu’, inilah kebangkitan Sayyidina Muhammad Siraajan muniraa pelita yang menerangi jiwa hamba-hamba Ilahi, dicipta oleh Allah sebagai penerang sanubari,
Muhammad Rasulullah SAW, yang dengan mengikuti tuntunan beliau dan mutiara keindahan beliau maka bergetarlah jiwa, terbuka pintu-pintu keagungan Rabbul ‘Alamin, pintu-pintu khusyu’, tangga-tangga keluhuran menuju kedekatan ke hadirat Allah kepada derajat Shiddiqin, walmuqarrabin, wasshalihin, terangkatlah derajat para pendosa menuju derajat para muqarrabin, jiwa yang suci, jiwa yang luhur, ucapan yang suci, ucapan yang luhur, perbuatan yang suci, perbuatan yang luhur, kehidupan yang suci, kehidupan yang luhur, demikian kemuliaan tuntunan Sang Nabi.(saw)

Ujian Allah Membuka Kenikmatan

Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah..
Sang Nabi Muhammad SAW sangat mengetahui bahwa ummatnya sering berada dalam kesedihan, sering berada di dalam masalah, sering berada di dalam himpitan dalam kehidupan di dunia, maka seraya mengajarkan hadits mulia ini yaitu doa yang diajarkan kepada Anas Ibn Malik RA dan para shahabat :
“ Wahai Allah aku berlindung kepadaMu dari gundah dan sedih “(Shahih Bukhari)

Parfum, Alkohol, dan Wanita

Menggunakan parfum atau wangi-wangian merupakan salah satu kebiasaan Rasulullah SAW. Mencontoh kebiasaan beliau yang satu ini termasuk ibadah. Parfum, selain menghilangkan bau badan, sangat bermanfaat bagi perkembangan otak. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda menggunakan parfum.

Para Sahabat yang Terjatuh Syirik

Menurut kaum salafy, tabarruk dengan bekas orang shalih itu adalah syirik. Padahal setiap hari kita bertabarruk dengan makanan dan obat-obatan. Misalnya kita tahu bahwa habbatus sauda mengandung keberkahan, lalu kita bertabarruk dengan memakannya dengan harapan Allah memberi kita kesembuhan. Lalu apa bedanya dengan kita mengetahui bahwa orang shalih itu adalah orang yang diberkahi Allah, lalu kita bertabarruk dengan meminum air yang pernah disentuhnya? Jika perbuatan semacam ini dianggap syirik oleh salafiyyun, maka telah banyak shahabat-shahabat utama dan juga salafush shalih setelah mereka yang telah melakukan syirik. Inilah di antara para shahabat dan salafush shalih tersebut:

Do'a Nabi Bagi yang sakit

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ كَانَ يَقُوْلُ لِلْمَرِيْضِ بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفىَ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا ( صحيح البخاري
“ Berkata Ummul Mu’minin Aisyah RA : Sungguh Nabi SAW berdoa untuk yang sakit ; Dengan Nama Allah , dengan tanah bumi kami, dan air liur di antara kami, sembuhlah yang sakit dari kami dengan izin Tuhan kami”. ( Shahih Al Bukhari )

Qona'ah

Sebagian dari kelompok sempalan telah mengingkari adanya siksa qubur. Maka kami akan kemukakan di sini sedikit di antara sekian banyak dalil tentang adanya siksa qubur. Sungguh, satu dalil saja cukup bagi mereka yang beriman, namun sejuta dalil tidak akan cukup bagi orang yang hatinya diselimuti hawa nafsu dan kerak dosa.
Dan Fir’aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang , dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): “Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras”. (QS. Al-Mu`min: 45-46)

Azab Jubur, Adakah ?

Sebagian dari kelompok sempalan telah mengingkari adanya siksa qubur. Maka kami akan kemukakan di sini sedikit di antara sekian banyak dalil tentang adanya siksa qubur. Sungguh, satu dalil saja cukup bagi mereka yang beriman, namun sejuta dalil tidak akan cukup bagi orang yang hatinya diselimuti hawa nafsu dan kerak dosa.
Dan Fir’aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang , dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): “Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras”. (QS. Al-Mu`min: 45-46)
Ayat ini menjelaskan bahwa Fir’aun dan tentaranya di azab dalam alam kubur dengan azab yang amat buruk. Selain itu, setiap pagi dan petang, di alam kubur, mereka melihat tempat mereka di neraka kelak. Hal ini tidak hanya berlaku bagi Fir’aun dan tentaranya saja, tetapi juga kepada setiap mereka yang ingkar kepada Allah.

Senin, 01 November 2010

Kisah Rasulullah mendapatkan LAILATUL QADAR di Malam ke 27

Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk i’tikaf semalam suntuk pada hari-hari terakhir Bulan Suci Ramadhan. Para sahabat pun tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW ini. Beliau berdiri shalat mereka juga shalat, beliau menegadahkan tangannya untuk berdo’a dan para sahabatpun juga serempak mengamininya. Saat itu langit mendung tidak berbintang. Angin pun meniup tubuh-tubuh yang memenuhi masjid. Dalam riwayat tersebut malam itu adalah malam ke-27 dari Bulan Ramadhan.
Disaat Rasulullah SAW dan para sahabat sujud, tiba-tiba hujan turun cukup deras. Masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang air hujan. Salah seorang sahabat ada yang ingin membatalkan shalatnya, ia bermaksud ingin berteduh dan lari dari shaf, namun niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah SAW dan sahabat lainnya tetap sujud dengan khusuk tidak bergerak. Air hujan pun semakin menggenangi masjid dan membasahi seluruh tubuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berada di dalam masjid tersebut, akan tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat tetap sujud dan tidak beranjak sedikitpun dari tempatnya.

Fadhilah - Keutamaan - Rahasia Ayat Kursi

Artinya :
Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang meraka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS : Al-Baqarah : 255)
Ayat ini diturunkan setelah hijrah. Semasa penurunannya ia telah diiringi oleh beribu-ribu malaikat karena kebesaran dan kemuliaannya. Syaitan dan iblis juga menjadi gempar kerana adanya satu perintang dalam perjuangan mereka. Rasullah s.a.w. dengan segera memerintahkan Zaid bin Tsabit menulis serta menyebarkannya.
Beberapa Fadhilah Ayat Al-Kursi :

Sayyidina Ali Karamallaahu Wajha dan Sayyidina Imam Ja’far Ash-Shadiq tentang Doa yang tidak diijabah

Pada suatu hari Sayidina Ali Karamallaahu Wajhah, berkhutbah di hadapan kaum Muslimin. Ketika beliau hendak mengakhiri khutbahnya, tiba-tiba berdirilah seseorang ditengah-tengah jamaah sambil berkata, “Ya Amirul Mu’minin, mengapa do’a kami tidak diijabah? Padahal Allah berfirman dalam Al Qur’an, “Ud’uuni astajiblakum” (berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan Ku perkenankan bagimu).
Sayidina Ali menjawab, “Sesungguhnya hatimu telah berkhianat kepada Allah dengan delapan hal, yaitu :
  1. Engkau beriman kepada Allah, mengetahui Allah, tetapi tidak melaksanakan kewajibanmu kepada-Nya. Maka, tidak ada mamfaatnya keimananmu itu.
  2. Engkau mengatakan beriman kepada Rasul-Nya, tetapi engkau menentang sunnahnya dan mematikan syari’atnya. Maka, apalagi buah dari keimananmu itu?
  3. Engkau membaca Al Qur’an yang diturunkan melalui Rasul-Nya, tetapi tidak kau amalkan.

Dalil-Dalil dan cerita tentang keutamaan Dzikir Mengingat Allah SWT.

Allah swt. berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang sebanyak banyaknya.” (Q.s. Al Ahzab: 41).
Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:”Maukah kuceritakan kepadamu tentang amalmu terbaik dan paling bersih dalam pandangan Allah swt, serta orang yang tertinggi derajatnya di antaramu, yang lebih baik dari menyedekahkan emas dan perak serta memerangi musuh-musuhmu dan memotong leher mereka, dan mereka juga memotong lehermu?” Para sahabat bertanya, “Apakah itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Dzikir kepada Allah swt.” (H.r. Baihaqi).
Diriwayatkan oleh Anas bin Malik na, bahwa Rasulullah saw. ‘bersabda:”Hari Kiamat tidak akan datang kepada seseorang yang mengucap ‘Allah, Allah’.” (H.r. Muslim).
Anas r.a. juga menuturkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda,”Kiamat tidak akan datang sampai lafazh ‘Allah, Allah’ tidak lagi disebut-sebut di muka bumi.” (H.r. Tirmidzi).

Kisah Cinta Sayyidina Ali dan Sayyidah Fathimah

Kisah ini diambil dari buku Jalan Cinta Para Pejuang, Salim A.Fillah chapter aslinya berjudul “Mencintai sejantan ‘Ali”
Ada rahasia terdalam di hati ‘Ali yang tak dikisahkannya pada siapapun. Fathimah. Karib kecilnya, puteri tersayang dari Sang Nabi yang adalah sepupunya itu, sungguh memesonanya. Kesantunannya, ibadahnya, kecekatan kerjanya, parasnya. Lihatlah gadis itu pada suatu hari ketika ayahnya pulang dengan luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut unta. Ia bersihkan hati-hati, ia seka dengan penuh cinta. Ia bakar perca, ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya.Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Muhammad ibn ’Abdullah Sang Tepercaya tak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya! Maka gadis cilik itu bangkit. Gagah ia berjalan menuju Ka’bah. Di sana, para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya pada Sang Nabi tiba-tiba dicekam diam. Fathimah menghardik mereka dan seolah waktu berhenti, tak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. Mengagumkan!

Rokok, Antara Mitos dan Fakta

Kebiasaan merokok memang tak baik untuk kesehatan, namun masih banyak yang melakukannya. Padahal selain menimbulkan risiko penyakit jantung, pecandu rokok bisa mengidap kanker paru-paru, kanker rongga mulut, impotensi, dan jantung.

Namun, banyaknya mitos yang berkembang seputar kebiasaan merokok ternyata bisa menyulitkan seorang perokok untuk berhenti dari kebiasaan buruknya.

Apa saja mitos tersebut?

Berikut ini mitos dan fakta yang berhasil dirangkum okezone dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Indonesia dan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) seputar fakta tembakau Indonesia.

Apa arti error 401, 403, 404, 406, 500, 509

Tadi, ketika saya mencoba mengklik salahsatu link afiliasi yang ada di blog ini, saya menemukan error 403 pada link tujuan. Nah lo,...apa artinya...dan kenapa bisa begitu.
Setelah saya googling, baru saya mengetahui artinya..., dan ehmmm tentu saja menambah sedikit kerjaan untuk mengutak-atik lagi blog ini.

Mensiasati kekeliruan persepsi "Minal Aidin Wal faidzin

Jika ada sahabat mengucapkan “Minal aidin wal faizin”, apa jawab anda?
Mungkin sebagian ada yang menjawab: “Sama-sama”, ada juga yang menjawab “Kosong-kosong”. Wah wah…, rupanya mereka menganggap bahwa Minal Aidin itu semacam permohonan maaf. Keliru besar!
Minal aidin wal faizin secara bahasa artinya “Dari orang-orang yang kembali dan menang”. Nah, menurut anda, ini jenis ucapan apa? Apakah ucapan selamat, doa atau permohonan maaf?
Ucapan  “Dari orang-orang yang kembali dan menang” kurang tepat jika dianggap sebagai ucapan selamat atau doa. Apalagi bila dianggap sebagai permohonan maaf…
Jadi….kalimat apakah itu?

Tidak shalat berjamaah ? Inilah kemiskinan sejati !

Pernahkah disadari bahwa sebenarnya saat ini kita dalam keadaan paling berbahaya karena “MISKIN” ? Benar! Karena jika kita tidak shalat berjamaah di masjid, “Gaji” kita sangat kecil, hanya 1/27 atau 3,7% …

Semoga kita tidak meninggal dalam “Kemiskinan” itu…, naudzubillah. Inilah KEMISKINAN SEJATI, yang melanda mayoritas penduduk negeri ini… yang juga tengah melanda diri anda, bukan? Semoga tidak. Kemiskinan sejati, penyebab sesal & gentar di yaumul hisab. Kemiskinan sejati, menyeret menuju puncak kesengsaraan di HAWIYAH !

Letak Niat Shalat Kita

Niat adalah salah satu rukun shalat. Niat shalat juga merupakan ruh dan salah satu kunci keberhasilan shalat khusyu.
Dalam definisi fiqih, niat adalah memiliki sesuatu yang diinginkan kemudian diikuti dengan tindakan yang sungguh-sungguh untuk meraihnya. Karena itu, niat shalat harus benar-benar mendapat perhatian dan penghayatan.
Untuk dapat menghayati niat shalat kita perlu memahami hakikatnya, merasakan dengan penuh kesadaran dan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Itulah mengapa, niat tidak cukup hanya berupa keinginan dalam hati, tapi harus diikuti dengan tindakan yang sungguh-sungguh mencerminkan keinginannya.

Kiat Sukses Sejati

Bagaimana kriteria orang sukses menurut anda? Sebelum membaca opini tentang kiat sukses sejati ini, mohon anda luangkan waktu 15 detik untuk menjawab pertanyaan di atas.
1… 2… 3…
4… 5… 6…
7… 8… 9…
10…11… 12…
13… 14… 15…
Sudah…???

Barokah Shalat Khusyuk

Oleh: K.H. Abdullah Gymnastiar
“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyu dalam sholatnya (sholat khusyu) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna” (QS Al Muminun : 1-3 ).
Rosulullah SAW bersabda : “Ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ialah kekhusyuan” (HR Tabrani ).

Rahasia Menggapai Keutamaan Shalat Subuh

Mengapa jamaah shalat Subuh di masjid anda sepi? Lebih spesifik, mengapa anda enggan menghadiri shalat Subuh berjamaah? He he… jika anda tidak merasa, abaikan pertanyaan ini :) . Tapi jika anda merasa demikian, inilah artikel solusi yang tepat buat anda…

Berapakah Jarak Surga Anda ?

“Masjidnya jauh…!”, Demikian alasan banyak orang ketika ditanya: “Kok sampeyan tidak shalat berjamaah di masjid, Mas?”. Termasuk anda juga, bukan? Semoga tidak…
Coba ukur baik-baik, berapa meter jarak masjid anda? Kemudian, ukurlah jarak kantor anda dari rumah…
Wow! Ternyata jarak masjid hanya 700 meter (0,7 Km), nggak nyampe satu kilo… Sedangkan jarak kantornya sampai 70 Km (100 x lipat!) plus macet, macet dan macet! Hm…..  :)

Tips Membunuh Setan

Nah, ini dia tips yang luar biasa! Sekali lagi, luarrr biasa… :) Tips untuk “membunuh” aktifitas setan.
Setan adalah musuh utama manusia. Musuh yang paling berbahaya, menyesatkan, pandai, licik, sakti, tak terlihat, ada di mana-mana… termasuk di rumah anda!
Bagaimana cara “membunuh” kelicikan setan di rumah anda? Bagaimana agar setan tidak menganggu kegiatan anda?
Nah, berikut ini adalah tips yang amat sederhana tapi amat bermanfaat untuk kita. Tips yang membuat setan keok tak berdaya.

Pilih Supra Fit Atau Relaxa ?

Ketika ada seseorang yang secara serius ingin memberi anda hadiah, lalu beliau  menawarkan:
- Mau Rp 12 juta atau cukup Rp 1000 saja?
- Mau sepeda motor atau permen?
Anda pilih mana? Of course, anda boleh pilih apa saja! Tapi jika anda pilih Rp 1000 atawa permen… saya akan bertanya lagi: “Anda penghuni RSJ mana?” He..he.. :)
Nah, sekarang anda dengarkan saya baik-baik…. tawaran ini benar-benar ada, benar-benar terjadi bahwa secara periodik ada yang mau memberi kita dengan dua pilihan tersebut. Dia tidak pernah ingkar janji, jadi anda harus percaya 100%.
Kalau anda terima tawaran ini dengan benar, maka dalam sebulan anda bisa mengantongi Rp 48 juta! Ini dia… ambil napas, baca basmalah dan simak perlahan-lahan:

Mau Doa di Ijabah? Perbaiki Tata Cara Berdo'a

Bagaimana cara berdoa yang baik? Simak ini dulu…
Coba bayangkan seandainya tiba-tiba ada orang mendatangi anda, dan langsung meminta uang dengan cara yang tidak sopan… Dia tidak kulo nuwun, tidak memanggil nama anda dengan santun, tidak memiliki tata krama… Bagaimana perasaan anda? Iba atau empet?
Nah, jika anda sadar betul akan jawaban pertanyaan di atas, andapun pasti yakin bahwa anda tidak boleh bergaya preman kampung macam itu kepada orang lain! Setuju, juragan? :)
Apalagi kepada Allah…. tentu sangat tidak boleh!